Meblech_logo

Polityka prywatnościKlauzula informacyjna dla klienta


Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części dokumentu Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych lub RODO informujemy, że:

· Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WPPUH MEBLECH Lech Baś z siedzibą w Kraszewicach ul. Grabowska 11, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Kraszewice pod numerem ewidencyjnym nr 36, NIP 622-000-03-30, REGON 250066784

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem umowy zawartej z WPPUH MEBLECH Lech Baś na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit.a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celu wystawienia faktury VAT z tytułu świadczenia usług na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit.a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

· Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celu wymiany korespondencji, w tym korespondencji drogą elektroniczną oraz w celach kontaktowych, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit.a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Korespondencja ta może również zawierać informacje handlowe i marketingowe, skierowane również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

· Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być spółki powiązane z WPPUH MEBLECH Lech Baś oraz podmioty świadczące na rzecz WPPUH MEBLECH Lech Baś usługi prawne, usługi IT, usługi pocztowe i kurierskie.

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu związanym z wykonaniem umowy zawartej z WPPUH MEBLECH Lech Baś będą przechorowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów.

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wystawienia faktury VAT z tytułu świadczonych usług będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, w zależności od tego, który z powyższych terminów nastąpi później.

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wymiany korespondencji, w tym korespondencji drogą elektroniczną oraz w celach kontaktowych, będą przechowywane do momentu ustania przydatności pozyskanych danych albo cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych lub wystąpienia z żądaniem usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

· Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

· Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

· Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonaniem umowy, wystawienia faktury VAT z tytułu świadczonych usług oraz wymiana korespondencji.

· Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

· W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres:

WPPUH MEBLECH Lech Baś
ul. Grabowska 11
63-522 Kraszewice
tel: +48 62 73 12 048
admin@meblech.com
Polityka prywatności dotycząca serwisu: www.meblech.com

WPPUH MEBLECH Lech Baś z siedzibą w Kraszewicach przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.meblech.com (dalej: serwis). Zależy nam, aby każdy użytkownik posiadał informacje w zakresie pozyskiwanych przez nas danych oraz stosowanych środków ochrony prywatności użytkowników.

Serwis zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Informujemy, że nie mamy wpływu na zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności danej strony internetowej po przejściu do witryny.

Poniżej zostały określony warunki korzystania z naszego serwisu oraz stosowana polityka prywatności.

Dane o użytkowniku gromadzone przez Serwis
Podczas wizyty użytkownika w naszym serwisie automatycznie zapisywane są tzw. logi dostępowe – anonimowe informacje np. czas Państwa wizyty, adres IP, adres URL, użyta przeglądarka internetowa.

Informacje te są przez nas wykorzystywane w administrowania serwisem, diagnozowaniu problemów dotyczących pracy serwera oraz analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.

Zapewniamy Państwa, że informacje zawarte w logach dostępowych nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania serwerem, ponadto nie są w jakikolwiek sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu, w szczególności z danymi użytkowników korzystających z formularza kontaktowego i nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w przypadkach, w których użytkownik wyraził na to zgodę.

Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) zbierane przez udostępniony w serwisie formularz kontaktowy oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej przetwarzane są w celu kontaktowym – udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu lun korespondencji elektronicznej lub – jeśli wynika to z treści zapytania – w celu nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany umowy bądź jej rozwiązania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.
Cookie jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Większość stron internetowych używa plików cookie.

Mechanizm Cookies w serwisie firmy MEBLECH NIE JEST WYKORZYSTYWANY do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia . Pliki Cookies stosowane w serwisie www.meblech.com nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.


Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Na naszej stronie pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalajacych na personalną identyfikację użytkownika.Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/
Meblech_logo
WPPUH MEBLECH Lech Baś
ul. Grabowska 11
63-522 Kraszewice
NIP: 622-000-03-30
tel: +48 62 73 12 048
tel/fax: +48 62 73 12 715
biuro@meblech.com